AAU logo

Uddannelse

DIST fokus

Centeret er involveret i en række forskellige uddannelser - på bachelor, Master og post-graduate niveau samt indenfor lederuddannelse på områderne for bæredygtigt design, bæredygtige byer, bæredygtig omstilling og antropologi af teknologi.

I undervisning søger forskere tilknyttet DIST at øge de studerendes forståelse for hvad bæredygtig omstilling er, og hvordan udvikling af design og innovation kan transformere status quo. Vores pædagogik er bevidst tværgående og kombinerer kompetencer fra ingeniørfagene, design, sociologi og humaniora. Centret beskæftiger sig med Ph.D.-uddannelse på nationalt og internationalt plan inden for sine kerneforskningsområder.

Forskere fra DIST er særligt involveret i ingeniøruddannelsen Bæredygtigt Design (på bachelorniveau), Sustainable Design (på kandidatniveau), og efteruddannelsen Master i Bæredygtig Omstilling. Dette betyder, at der på disse uddannelser særligt er fokus på DIST's forskningsområder og faglige kompetencer – herunder metoder og genstandsfelter.

Uddannelser med fokus på DIST forskningsfelt og metoder

 

Uddannelsen Bæredygtigt Design (bacheloruddannelse)

På uddannelsen går kreativitet, teknisk viden og social indsigt hånd i hånd. Du udvikler kompetencer som projektledelse, udvikling af prototyper og innovative løsninger og lærer at analysere forskellige brugspraksisser og hvordan aktører agerer i forskellige kulturelle og sociale sammenhænge. Samtidig opnår du kvalifikationer i mere tekniske ingeniørfag som mekanik, matematik, energiomsætning og datahåndtering.
Læs mere om Bæredygtigt Design og hvordan den ansøges på uddannelsens hjemmeside.

 

Uddannelsen Sustainable Design (kandidatuddannelse)

Master i Sustainable Design kombinerer bæredygtigt produkt design med redskaber fra innovationsteori, prasisteori og brugerorientet design. Visualisering og eksperimenter er vigtige strategier til at udvikle nye løsninger, der kan gå ud over systemafhængigheder og skabe bæredygtig omstilling i forskellige dele af samfundet. Du kommer på uddannelsen til at indgå i designorienteret problemløsning i samarbejde med NGO'er, virksomheder offentlige institutioner og faglige grupper.
Læs mere om og hvordan den ansøges på uddannelsens hjemmeside.

 

Efteruddannelsen Master i Bæredygtig Omstilling (Masteruddannelse)

Uddannelsen ruster dig til at navigere og drive komplekse omstillingsprocesser inden for bæredygtighed. Du får en helhedsorienteret ”værktøjskasse” med både konkret indsigt i teknologiske omstillingsmuligheder og i samfundsfaglige og personlige værktøjer indenfor økonomi, organisation, planlægning og ledelse.
Læs mere om

Du kan læse mere om Bæredygtig Omstilling, adgangskrav og hvordan den ansøges på uddannelsens hjemmeside.

 

DIST-forskere underviser- og byder desuden ind med deres faglighed på:

Forskning
Personer