AAU logo

Kontakt

Kontakt DIST

Hvis du vil have fat i een af os, kan du enten ringe til vores hovedtelefonnummer, eller finde os i listen her - og få fat i os enkeltvist.

DIST - Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling

Institut for Planlægning
Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Hovedtelefonnummer: +45 9940 3700

Center E-mail: info@cdist.dk

Hjemmeside: www.cdist.dk og www.dist.aau.dk (denne)

Centerleder

Centersekretærer

Forskning
Personer