AAU logo

forskning

Forskning i DIST

Forskningscentret DIST beskæftiger sig med de muligheder og udfordringer, der er forbundet med at ændre vores levevis – baseret på en hurtig urbanisering, ressourcekrævende forbrugsmønstre og en globalt distribueret produktion – således at både produktion og forbrug bliver mere bæredygtigt.

Vores forskningsaktiviteter er bredt forankret inden for videnskabs- og teknologistudier (STS), men trækker også på aktør-netværk teori, praksisteori, markedsantropologi, transitionsteori, økologisk økonomi og organisationsteori.

Forskningen retter sig mod omstillingsprocesser på en lang række områder, herunder udvikling af integrerede energisystemer, klimatilpasning, infrastrukturplanlægning og bæredygtig byudvikling, forbrugs- og hverdagspraksis, udvikling af bæredygtige designmetoder, facilitering af innovationsprocesser, etablering af markeder for ’clean tech’ og udvikling af governance-strukturer samt design til udvikling.

Du kan se eksempler på DIST's forskningsområder og ved at se tiltrædelsesforelæsninger.af nogle af professorerne tilknyttet centeret.

Forskning
Personer