AAU logo

Centergrundlag

Læs vores uddybende Foundational notes, eller se vores: 
 

DIST /Baggrund

Kompleksiteten og udfordringerne i bæredygtig omstilling og udvikling kalder på ny forståelse af samfundets sociotekniske og økonomiske dynamikker og på mere eksperimentering med alternative udviklingsveje.

DIST / AMBITIONER

Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling – DIST – samler forskere fra ingeniør-, samfunds- og humanvidenskaberne for at adressere disse spørgsmål.

Forankret inden for traditionen for Videnskabs- og Teknologistudier forsker Centret særligt i, hvilke sociotekniske og økonomiske dynamikker der kan styrke bæredygtig omstilling. DIST-ambitionen er både at udvikle nye forskningsbidrag og at arbejde tæt med eksterne partnere for at ændre eksisterende udviklingsspor.  Herunder arbejdes der med tiltag og interventioner, som omfatter og engagerer en bred kreds af aktører.

Forskning
Personer