Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling

Center for Design, Innovation og Bæredygtig Omstilling - DIST - samler forskere fra humaniora med forskere fra samfundsvidenskab og de tekniske uddannelser om en fælles interesse i bæredygtig udvikling.

Centeret er administrativt lokaliseret i København, hvor det drives af sektione for Bæredygtigt Design og Omstilling, som en central del af Aalborg Universitets strategi om at opbygge et stærkt, forskningsbaseret og tværfagligt samarbejde på tværs af universitetets lokaliteter, institutter, fakulteter og sektioner. Målet er et center, der er nationalt og internationalt anerkendt inden for områderne miljøplanlægning, design og bæredygtig omstilling

Læs mere om os, på vores hjemmeside: www.cdist.dk

I DIST interesserer vi os for

Design - en struktureret ordning af sociale, økonomiske, kulturelle, tekniske og materielle elementer
Innovation - teknologiudvikling såvel som en samfundsmæssig proces, der koordinerer materiel produktion, institutionelle strukturer og ressourceforbrug
Sustainability - den samfundsmæssige udfordring, der er genstand for stadige forhandlinger og genfortolkninger
Transition - en socio-materiel transformation af samfundsmæssige funktioner og systemer.

Vi beskæftiger os med omstilling af samfundsmæssige funktioner og infrastruktur. DIST analyserer barrierer for bæredygtig systemtransformation i form af path-dependencies og lock-in effekter, der følger af interesser, kompetencer, design standarder, produkt kvaliteter og regulering i forskellige sektorer, teknologier og praksisser. Design processer med inddragelse, mediering, eksperimenter og visionsprocesser er væsentlige elementer i strategier for at skabe forandring. Empirisk beskæftiger centeret sig med integrerede energisystemer, infrastrukturplanlægning, byudvikling, forbrugsområder og markedsdannelse.

Menu
Aktiviteter
Forskning
Personer